Luar na lubre – Vieiras e Vieiros

18,95

Agotado

Agotado

Descripción

Luar Na Lubre forma parte do patrimonio musical do Camiño de Santiago, a través dun gran númaro de peregrinos de diferentes lugares. Presentaron o grupo durante actuacións pasadas en toda España e en todo o mundo. Os peregrinos moitas veces dixéronnos que a nosa música os acompañou ao longo da súa busca persoal. E esta é a razón pola que este novo proxecto consiste en render homenaxe aos miles de peregrinos que unen cousas visibles e invisibles a través dunha viaxe. Ás veces pode cambiar vidas e ir máis alá da relixión.A música de Lur Na Lubre está moi arraigada na tradición galega, o atlantismo e o lirismo medieval, que as fixeron universais. Estas partes están directamente entrelazadas co sentimento ancestral destas rutas antigas.Galicia ata hoxe foi un lugar de peregrinación ancestral e iniciática cun camiño claramente trazado no ceo, o das estrelas ou a Vía Láctea. O home que chega ao final da Terra, acceso ás portas do ceo ou paraíso, chegou aos nosos límites do mundo dende tempos inmemoriais.

 

Benvidos
Vieiros I – (Vento E Campás De Sta. María Do Cebreiro)
No Cebreiro
Vieiros Ii – (Pasos Zahorra E Follas Con Zanfona De Fondo)
O Cego Andante
Vieiros Iii – (Galo)
Camiño Dos Celtas
Vieiros Iv – (Misa En Muxía Con Mar De Fondo E Gaivotas)
Dum Pater Familias
Vieiros V – (Son Da Berenguela)
O Peregrino Agochado
Vieiros Vi – (Pasos Zahorra E Follas E Gaita De Fondo)
Na Romería
Vieiros Vii – (Mar De Fisterra E Arpa)
Dugium
Vieiros Viii – (Vento Forte, Corvos E Corno Da Neboa)
Mártiros E O Vákner
Vieiros Ix – (Ambente De Batalla, Corvos, Miñatos, Choiva E Tormenta )
Os Galegos De Glenshiel
Vieiros X – (Pasos E Frauta Pastoril)
Le Grande Chanson
Vieiros Xi – ( Mar Brava E Corno Da Neboa)
(Bela) Muxía
Vieiros Xii – (Bosque E Corvos Arpexios Bouzouki)
Territorio Vakner
Vieiros Xiii – (Pasos Con Paxaros Con Violín)
Romance De D. Gaiferos De Mormaltán
Romeiro Ao Lonxe (“Ao Vivo” Con Diana Navarro) 04:45
Chove En Santiago (“Xv Aniversario” Con Ismael Serrano) 04:36
Grial (“Xv Aniversario” Con Hevia) 03:22
O Meu País (“Hai Un Paraiso” Con Sara Vidal) 04:52
Camiño Do Norte (“Solsticio”) 04:35
Mia Irmana Fremosa/Muiñeira De Poio (“Solsticio” Con P. Kilbride) 03:41
A Miña Amiga (“Solsticio” Con Diana Navarro) 05:07
Quantas Sabedes (“Solsticio” Con Miro Casabella) 03:24
Camiña Don Sancho (“Mar Maior”) 03:39
Canto De Andar (“Camiños Da Fin Da Terra” Con Andrea Sechi) 04:37
Cantiga De Santa María (“Espiral” Coa Orquestra Sinfónica De Bratislava”) 05:08 12.- Mandad’Ei Conmigo (“Mar Maior”) 02:39
Romance De Don Gaiferos (“Solsticio”) 04:55
Hai Un Paraiso (“Hai Un Paraiso” Con Carlos Jean) 05:05