Os Padernes – Festa en Visuña 1974

Formato CD

9,95

Agotado

Agotado

Descripción

Ninqún dos vivos dá conta dos escomenzos dos Padernes. Serían os irmaos Raposo Díaz os que iniciaron as andainas musicais a comenzos do 1900 coa siguinte formación: Manuel ( gaita ), José María ( clarinete ), Antón ( caixa ) e Santiago Celeiro ( bombo ).

O máis maior deles era o tio Antón. según nos informaron debeo ser polo 1914 cando empezaron os ensaios, para no ano1918 sair tocar ás festas da rodeada.

Na casa dos gaiteiros quedou de herdeiro Manuel Raposo, que pasou a inquedanza musical aos seus fillos dende ben cativos. preocupáronse por aprender a ler música realizando viaxes ao Incio e a Santiago de Compostela e outros lugares; igualmente o cura da parroquia tamén os orientou no arte do pentagrama.